Przyczyny schizofrenii

Przyczyny schizofrenii

Co sprawia, że chorujemy – jakie są przyczyny schizofrenii? Za schizofrenię nie jest odpowiedzialny tylko jeden czynnik,ważne są czynniki genetyczne oraz związane ze środowiskiem. Oto lista czynników mających wpływ na zwiększoną zachorowalność :

czynniki związane z genetyką- możemy je uważać za predyspozycję do choroby. Ryzyko zachorowania wzrasta, jeżeli choroba występuje u kogoś z najbliższej rodziny- jest to spowodowane udziałem wielu genów tzw. Polimorfizmu genetycznego

warunki dorastania- zamieszkiwanie w mieście zostało wykazane w badaniach jako czynnik, który sprzyja zachorowaniu

przebieg procesów socjologicznych- ubóstwo, zmiana miejsca zamieszkania, ofiara rasizmu, patologiczne rodziny, brak pracy , ciężkie przeżycia w okresie młodości, zmuszenie do wycofania się w świat wymyślony,nierzeczywisty. Nie przypisuje się odpowiedzialności za schizofrenię rodzicielstwu, jednak trudne relacje mogą być przyczyną,

zakażenia- zakażenie pasożytem Toxoplasma gondii prowadzi do przypadków schizofrenii. Wspiera to stwierdzenie znacząco wyższych poziomów przeciwciał przeciw toksoplazmie u pacjentów ze schizofrenią względem przeciętnej populacji.

substancje psychoaktywne- amfetamina (wpływ na wydzielanie dopaminy), środki psychodeliczne (stosowane w celu wywołania podobnych efektów jak objawy schizofrenii; z badań wynika, że mogą być przyczyną jak również i sposobem leczenia)

osobowościowe- brak zdolności do odróżnienia siebie od świata zewnętrznego i wynikająca z tego niemożność autonomii i niezależności w zakresie psychomotorycznym, nie dostrzeganie różnic między głosem wewnętrznym a dźwiękami pochodzącymi z zewnątrz, brak kontroli nad agresją, używanie najprostszych w użyciu mechanizmów obronnych (odrzucenie trudnej i prawdziwej rzeczywistości)

biochemiczne-różnice w budowie niektórych struktur mózgu.

Jeden z naukowców wysnuł pogląd, który mówi, że przyczyną schizofrenii może być infekcja wirusowa w bardzo wczesnym rozwoju.

reklama

Jak schudnąć?

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl