Charakterystyka immunoglobulin

Charakterystyka immunoglobulin

Synteza immunoglobulin, białek mających zdolność swoistego wiązania się z antygenem, jest znamienną cechą immunologicznej odpowiedzi humoralnej. Właściwości te ma subpopulacja limfocytów B, a zwłaszcza końcowy etap ich różnicowania — komórki plazmatyczne. Wytwarzanie immunoglobulin pojawia się u kręgowców, ale dopiero u Naczelnych dochodzi do pełnego zróżnicowania tych białek. Do podstawowych właściwości biologicznych Ig należy zdolność swoistego łączenia się z antygenem i uczestnictwo w różnego rodzaju reakcjach, będących następstwem tego połączenia, jak odczyn wiązania dopełniacza, odczyny alergiczne, fagocytoza itd. To zróżnicowanie funkcji znajduje odbicie w złożonych wynikającymi ze swoistości przeciwciał. Swoistość idiotypów pozwala więc rozróżnić dany klon komórek wytwarzających poszczególne przeciwciała. IgG stanowi ok. 80% wszystkich Ig w krwiobiegu i jest zarazem główną Ig w przestrzeniach pozanaczyniowych. Występuje w postaci mono- merycznej, ale wiele czynników łatwo prowadzi do jej agregacji w większe cząsteczki. Ma 2 miejsca wiążące antygen, po jednym na każdym fragmencie Fab, składające się z ok. 20 reszt aminokwasowych. Poziom IgG wzrasta szybko we wtórnej odpowiedzi immunologicznej. Wytworzone przeciwciała utrzymują się stosunkowo długo, gdyż okres połowiczego rozpadu IgG wynosi ok. 21 dni. IgG przechodzi przez łożysko od matki do płodu. Jest to transport czynny, zależny od fragmentu Fc. Różnice w położeniu i liczbie mostków dwusiarczkowych w obrębie fragmentu Fc warunkują podział IgG na podklasy. Poszczególne podklasy można wykryć za pomocą odpowiednich przeciwciał, są więc różne antygenowo. Większość IgG, bo aż 65%, należy do podklasy IgG, 23% — IgG2l reszta to IgG, i IgG4. Podklasy różnią się od siebie pod względem właściwości biologicznych. IgG, i IgGg łatwo wiążą dopełniacz, podczas gdy IgG2 wiąże go słabo, a IgG4 w ogóle nie ma tej zdolności.

reklama

Jak schudnąć?

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl